Veri Kurtarma - BOYUT-BIM - İşletmeniz İçin Güvenilir Çözüm Ortağınız
Veri Kurtarma

BOYUT-bim Veri Kurtarma

  • Dosya silinmesi
  • Bilgi içeren diski biçimlendirme (formatlama)
  • Disk üzerinde yoğun okunamayan bölümler (bad sector) oluşması
  • Bilgi olan disk bölümünü (Partition) silme
  • Şifrelenmiş disklerde ulaşılamıyan dosyalar
  • Virüs neticesinde çalışmayan diskler
  • Elektronik arıza sonucu arızalanmış diskler
  • Fiziki nedenler, düşürme, darbe, sıvı teması
  • Disk üzerinde bölüm ve MBR kayıtlarının bozulması

 

Servisimizde analiz işlemi ile belirlenen veri kurtarma ücreti genellikle verilerin içerik değeri ile ilgili DEĞİLDİR. Veri kurtarma ücretinin belirlenmesinde üç önemli parametre dikkate alınmaktadır.

Analiz sürecinde belirlenebilen parametreler:

1. Zorluk derecesi: Yapılacak veri kurtarma çalışmasının zorluk derecesinin belirlenmesi; fiziksel çözümleme, mantıksal çözümleme, ek yazılım geliştirme gereksinimi, fragmantasyon (dosya parçalanması), çözümleme, fiziksel hasar ya da kısmi üzerine yazılma nedeniyle gelebilecek dosya onarımları vb işlemlere göre belirlenir:

2. İşlem süresi: Veri kurtarma işlem süresi o oranda emek ve kaynak kullanımını gerektirmektedir.

3. Malzemeler ve masraflar: Ortama ait yurt içinden veya yurt dışından parça temini, özellikle disklerde alt seviye erişim kodlarının temini, test işlemleri için yazılım lisansları temini vb işlemleri kapsar.

Kesin veri kurtarma ücretini analiz işlemi öncesinde belirlemek mümkün değildir. Firmamız ücret aralıkları uygulamakta ve müşteriye ücret aralığı ile ilgili ön bilgi vermektedir.